โลโก้เว็บไซต์ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 พฤษภาคม 2566 โดย คุณพจน์ สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 108 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน  2566 เวลา 07.00 น.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา  จังหวัดเชียงใหม่
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา