โลโก้เว็บไซต์ องค์การนักศึกษา มทร.ล้านนา พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566  “ยอกรนบ ประกบขันไหว้ ไขว่ขวัญน้อง” | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

องค์การนักศึกษา มทร.ล้านนา พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 “ยอกรนบ ประกบขันไหว้ ไขว่ขวัญน้อง”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 6 กรกฎาคม 2566 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 834 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566  “ยอกรนบ ประกบขันไหว้ ไขว่ขวัญน้อง”โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี โดยมีคณบดี ผู้แทนคณะ คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1  เข้าร่วม ณ บริเวณ โถงอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

      อธิการบดีประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ผู้แทนนักศึกษากล่าวรายงาน ประธานในพิธีเจิมหนังสือ ตำราเรียนจากนั้น ผู้แทนนักศึกษานำกล่าวคำไหว้ครู สโมสรนักศึกษาพร้อมด้วยตัวแทนแต่ละคณะนำพานไหว้ครูและดอกไม้มอบแด่คณาจารย์  นายกสโมสรนักศึกษา นำนักศึกษากล่าวคำปฏิญาณตน

          จากนั้น อธิการบดีประธานในพิธี กล่าวให้โอวาสแก่นักศึกษาในการศึกษาเล่าเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย ความว่า “ในนามของตัวแทนครูผู้สอน ผู้ประสิทธิ์ประศาสตร์วิชาให้กับนักศึกษาทุกคน ทุกชั้นปี  ขอบคุณนักศึกษาทุกคนที่ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา อาจารย์ทุกคนมีความปิติยินดีที่นักศึกษาได้น้อมนำเอาสิ่งที่งดงามตามขนบประเพณีที่ดีและได้ร่วมกันแสดงอกในวันนี้ ครูเปรียบเสมือนดั่งเข็มทิศที่คอยชี้แนะแนวทางให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ ค้นหาความถนัด ความสามารถของตนให้ความรู้ วิชาการ เพื่อนำไปพัฒนามหาวิทยาลัย พัฒนาประเทศชาติ เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีในสังคม ครูก็เหมือนผู้บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ที่ดีแก่นักศึกษา ขอให้นักศึกษาทุกคนที่เข้ามาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จงเติบโตด้วยการอบรมสั่งสอนของครูบาอาจารย์ทุกท่าน จงเติบโตด้วยการมีเพื่อนพ้องน้องพี่ที่คอยเกื้อหนุนจุนเจือ จนถึงวันที่นักศึกษาได้จบการศึกษาและเข้าสู่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

          ขออานุภาพแห่งความกตัญญูรู้คุณต่อครูบาอาจารย์ของนักศึกษาจงส่งผลให้นักศึกษามีความก้าวหน้าในการศึกษา มีความสำเร็จในชีวิต ขออำนวยพรให้นักศึกษาทุกคนมีสุขภาพที่ดี ประสบความสำเร็จในการศึกษาเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา” 

 

ข่าว : นางสาวอภิญญา พูลทรัพย์ 

ภาพ: นายวิทยา กวีวิทยาภรณ์ /นางสาวอภิญญา พูลทรัพย์ 

งานสื่อสารองค์กร กองประชาสัมพันธ์ 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา