โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3 เข้าฝึกภาคสนาม ศูนย์ฝึกย่อยเชียงดาว | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3 เข้าฝึกภาคสนาม ศูนย์ฝึกย่อยเชียงดาว

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 กันยายน 2566 โดย คุณพจน์ สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 9 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3 เข้าฝึกภาคสนาม ศูนย์ฝึกย่อยเชียงดาว
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา