โลโก้เว็บไซต์ พิธีดำหัวอธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2561 | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีดำหัวอธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 เมษายน 2561 โดย คุณพจน์ สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 264 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

พิธีดำหัวอธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2561
โดยมี ผศ.ประพัฒน์  รักษาราชการแทนอธิการบดี  มทร.ล้านนา กล่าวอวยพรแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาเก่าและบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาที่เข้าร่วมพิธี เพื่อแสดงความเคารพและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนาอันทรงคุณค่าให้มีการสืบทอดและคงอยู่ต่อไป ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561

รูปภาพ : ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา