โลโก้เว็บไซต์ โครงการ Big Cleaning Day  | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการ Big Cleaning Day

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 กรกฎาคม 2561 โดย คุณพจน์ สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 430 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2561 บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาร่วมโครงการ Big Cleaning Day บริเวณ ชั้น 1 อาคารศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา