โลโก้เว็บไซต์ เชิญชวนศิษย์เก่า มทร.ล้านนาทุกท่านเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพ ในหัวข้อ | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เชิญชวนศิษย์เก่า มทร.ล้านนาทุกท่านเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพ ในหัวข้อ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 มกราคม 2562 โดย คุณพจน์ สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 411 คน

(2) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เชิญชวนศิษย์เก่า มทร.ล้านนาทุกท่านเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพ ในหัวข้อ

  1. “ความปลอดภัยในการทำงานยุคศตวรรษที่ 21 (Occupational health and safety in 21th century)”
  2. “หลักสูตรนักบินโดรน(Drone) เพื่อการเกษตร
  3. “การแปลเอกสารทางธุรกิจเบื้องต้น
  4. “การล่ามเบื้องต้นใน 3 ชั่วโมง”
  5. “ความปอดภัยด้านการทำงานกับสารเคมี “

สามารถแจ้งความจำนงเข้ารับอบรมฟรีได้ที่กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา128 ถนนห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 

ร่วมตอบแบบสอบถาม Click

 

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา