โลโก้เว็บไซต์ 2022-01-10 | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2022-01-10

บุคลากรทุกหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา - 19 โดยใช้ Antigen test kit (ATK)
จันทร์ 10 มกราคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 10 มกรคาม 2565 บุคลากรทุกหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา - 19 โดยใช้ Antigen test kit (ATK) ดำเดินงานโดยงานพยาบาลและบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา ณ ห้องโถงอาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา เชียงใหม่ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา