โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรทุกหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา - 19 โดยใช้ Antigen test kit (ATK) | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บุคลากรทุกหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา - 19 โดยใช้ Antigen test kit (ATK)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 มกราคม 2565 โดย คุณพจน์ สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 361 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 10 มกรคาม 2565 บุคลากรทุกหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา - 19 โดยใช้ Antigen test kit (ATK) ดำเดินงานโดยงานพยาบาลและบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา ณ ห้องโถงอาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา