โลโก้เว็บไซต์ บริจาคโลหิต 14 มค. 65 | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บริจาคโลหิต 14 มค. 65

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 มกราคม 2565 โดย คุณพจน์ สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 339 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

งานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ และบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ สภากาชาดไทย  เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เจ็บป่วยและมีความจำเป็นต้องการใช้โลหิตในการรักษาพยาบาล ในวันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.00น. – 15.00 น. ณ โถงอาคารศึกษาทั่วไป ชั้น 1 มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา