โลโก้เว็บไซต์ 2022-01-14 | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2022-01-14

บริจาคโลหิต 14 มค. 65
ศุกร์ 14 มกราคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

งานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ และบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ สภากาชาดไทย  เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เจ็บป่วยและมีความจำเป็นต้องการใช้โลหิตในการรักษาพยาบาล ในวันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.00น. – 15.00 น. ณ โถงอาคารศึกษาทั่วไป ชั้น 1 มทร.ล้านนา >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา