โลโก้เว็บไซต์ การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 ตุลาคม 2564 โดย คุณพจน์ สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 1422 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

แจ้งนักศึกษาที่จะทำการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารนักศึกษาที่เกิดปี 2544 หรือผู้ที่โอนย้ายมาจากสถาบันอื่นมา เนื่องจากสถานการณ์ของเชื้อโรติดต่อไวรัสโคโรน่า2019 (โควิด)ยังแพร่ระบาดอยู่ นักศึกษาสามารถส่งเอกสารการผ่อนผันได้ที่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

128 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

(ห้องกองพัฒนานักศึกษา งานวิชาทหาร)

เอกสารที่นำมาผ่อนผันมีดังนี้

1. บัตรประชาชน ของนักศึกษา

2. ทะเบียนบ้าน ของนักศึกษา

3. สด.9

4. หมายเรียก

ทุกอย่างสำเนาอย่างละ 2 ชุด สำเนาถูกต้องถูกฉบับ

หมายเหตุ : นักศึกษาที่ยังไม่ได้ไปเอา สด.9 , หมายเรียกสามารถไปเอาได้ที่ๆว่าการอำเภอนั้นๆ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา