โลโก้เว็บไซต์ 2021-10-18 | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2021-10-18

การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
จันทร์ 18 ตุลาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

แจ้งนักศึกษาที่จะทำการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารนักศึกษาที่เกิดปี 2544 หรือผู้ที่โอนย้ายมาจากสถาบันอื่นมา เนื่องจากสถานการณ์ของเชื้อโรติดต่อไวรัสโคโรน่า2019 (โควิด)ยังแพร่ระบาดอยู่ นักศึกษาสามารถส่งเอกสารการผ่อนผันได้ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 128 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 (ห้องกองพัฒนานักศึกษา งานวิชาทหาร) เอกสารที่นำมาผ่อนผันมีดังนี้ 1. บัตรประชาชน ของนักศึกษา 2. ทะเบียนบ้าน ของนักศึกษา 3. สด.9... >> อ่านต่อ


การแจกเสื้อกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
จันทร์ 18 ตุลาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

แจ้งนักศึกษา รหัส 63 ลงไป (62 61 60 59 58 57 56 ....และที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา) เฉพาะนักศึกษา พื้นที่เชียงใหม่ เท่านั้น เรื่อง การแจกเสื้อกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 กองพัฒนานักศึกษา มีความจำเป็นจะต้องรักษามาตรการ การป้องการโรคโควิด 19 อย่างเข้มงวด ตามประกาศของจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอความร่วมมือให้นักศึกษาส่งตัวแทนของแต่ละห้อง เพื่อมาติดต่อรับเสื้อกิจกรรมนักศึกษา ตามรายละเอียดดังนี้  ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา