โลโก้เว็บไซต์ ขอเรียนเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากร มทร.ล้านนา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตของตนเองและผู้อื่น  หัวข้อ: ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเรียนเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากร มทร.ล้านนา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตของตนเองและผู้อื่น หัวข้อ: ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 เมษายน 2565 โดย คุณพจน์ สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 124 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเรียนเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากร มทร.ล้านนา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตของตนเองและผู้อื่น

หัวข้อ: ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ

วันที่ 10 พ.ค. 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. (ทาง Zoom)

วิทยากร: ผศ.ดร. สมบัติ ตาปัญญา

นักจิตวิทยาคลินิกและนักจิตบำบัด

Peace Culture Foundation - มูลนิธิศานติวัฒนธรรม

อาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรที่สนใจ สสามารถลงทะเบียนได้ทาง QR CODE หรือคลิก https://forms.office.com/r/w6E7up8jdB

หมายเหตุ:

- ขออนุญาตให้สิทธิ์อาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากร มทร.ล้านนา (ทุกพื้นที่) ลงทะเบียนเข้ามาก่อนนะคะ

- อาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากร มทร.ล้านนา ที่เข้าร่วม Zoom ในวันอบรมและกรอกข้อมูลในลิงค์เข้าร่วมการอบรมที่จะขึ้นมาในวันที่ 10 พ.ค. 65 จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา