โลโก้เว็บไซต์ 2022-04-18 | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2022-04-18

ขอเรียนเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากร มทร.ล้านนา ทุกพื้นที่ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตของตนเองและผู้อื่น ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
จันทร์ 18 เมษายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

ขอเรียนเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากร มทร.ล้านนา ทุกพื้นที่ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตของตนเองและผู้อื่น ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom   หัวข้อ: โรคจิตเวชที่น่ารู้สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากร วันที่ 9 พ.ค. 65 เวลา 10.00 - 12.00 น. (ทาง Zoom) วิทยากร คุณกัมพล ใหม่จันทร์ดี ท่านที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยการ Scan QR CODE หรือคลิก >> อ่านต่อ


ขอเรียนเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากร มทร.ล้านนา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตของตนเองและผู้อื่น หัวข้อ: ภาวะหมดไฟในการทำงาน
จันทร์ 18 เมษายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

ขอเรียนเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากร มทร.ล้านนา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตของตนเองและผู้อื่น หัวข้อ: ภาวะหมดไฟในการทำงาน วันที่ 12 พ.ค. 2565 เวลา 14.00 - 16.00 น. (ทาง Zoom) วิทยากร: ผศ.ดร. ไชยันต์ สกุลศรีประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ทาง QR CODE หรือคลิก >> อ่านต่อ


ขอเรียนเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากร มทร.ล้านนา ทุกพื้นที่ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตของตนเองและผู้อื่น หัวข้อที่ "หัวใจสู่การเข้าใจตนเองและผู้อื่น (Empathy)"
จันทร์ 18 เมษายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

อาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากร มทร.ล้านนา ทุกพื้นที่ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังได้โดยการ SCAN QR CODE หรือคลิก https://forms.office.com/r/rmLT2wLR6Q วันอบรมพบกับวิทยากร คุณนรพันธ์ ทองเชื่อม นักจิตวิทยา มีรักคลินิก พบกันวันที่ 12 พ.ค. 65 เวลา 10.00 - 12.00 น. ทาง Zoom นะคะ >> อ่านต่อ


ขอเรียนเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากร มทร.ล้านนา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตของตนเองและผู้อื่น หัวข้อ: ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมทำร้ายตนเอง
จันทร์ 18 เมษายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

ขอเรียนเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากร มทร.ล้านนา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตของตนเองและผู้อื่น หัวข้อ: ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมทำร้ายตนเอง วันที่ 11 พ.ค. 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. (ทาง Zoom) วิทยากร: ผศ.ดร. สมบัติ สกุลพรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต มช และผู้อำนวยการสมาคมสะมาริตันส์เชียงใหม่ อาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ทาง QR CODE หรือคลิก >> อ่านต่อ


ขอเรียนเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากร มทร.ล้านนา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตของตนเองและผู้อื่น หัวข้อ: ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ
จันทร์ 18 เมษายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

ขอเรียนเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากร มทร.ล้านนา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตของตนเองและผู้อื่น หัวข้อ: ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ วันที่ 10 พ.ค. 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. (ทาง Zoom) วิทยากร: ผศ.ดร. สมบัติ ตาปัญญา นักจิตวิทยาคลินิกและนักจิตบำบัด >> อ่านต่อ


ขอเรียนเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากร มทร.ล้านนา ทุกพื้นที่ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตของตนเองและผู้อื่น หัวข้อที่ 1 : โรคจิตเวชที่น่ารู้สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากร
จันทร์ 18 เมษายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

  ขอเรียนเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากร มทร.ล้านนา ทุกพื้นที่ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตของตนเองและผู้อื่น ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom หัวข้อที่ 1 : โรคจิตเวชที่น่ารู้สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากร วันที่ 9 พ.ค. 65 เวลา 10.00 - 12.00 น. วิทยากร คุณกัมพล ใหม่จันทร์ดี นักจิตวิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ >> อ่านต่อ


ขอความร่วมมือ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กรอกในระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
จันทร์ 18 เมษายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

ขอความร่วมมือ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กรอกในระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต https://ejobs.rmutl.ac.th/ ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2565 และสำหรับผู้ที่มีงานทำแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชากรอกระบบประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยสถานประกอบการ (ซึ่งการกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำจะมีผลต่อการประเมินหลักสูตรของท่าน จึงขอความร่ว... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา