โลโก้เว็บไซต์ ขอเรียนเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากร มทร.ล้านนา ทุกพื้นที่ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตของตนเองและผู้อื่น หัวข้อที่

ขอเรียนเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากร มทร.ล้านนา ทุกพื้นที่ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตของตนเองและผู้อื่น หัวข้อที่ "หัวใจสู่การเข้าใจตนเองและผู้อื่น (Empathy)"

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 เมษายน 2565 โดย คุณพจน์ สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 144 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากร มทร.ล้านนา ทุกพื้นที่ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังได้โดยการ SCAN QR CODE หรือคลิก https://forms.office.com/r/rmLT2wLR6Q

วันอบรมพบกับวิทยากร

คุณนรพันธ์ ทองเชื่อม

นักจิตวิทยา มีรักคลินิก

พบกันวันที่ 12 พ.ค. 65 เวลา 10.00 - 12.00 น. ทาง Zoom นะคะ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา