โลโก้เว็บไซต์ ขอเรียนเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากร มทร.ล้านนา ทุกพื้นที่  เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตของตนเองและผู้อื่น  ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเรียนเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากร มทร.ล้านนา ทุกพื้นที่ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตของตนเองและผู้อื่น ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 เมษายน 2565 โดย คุณพจน์ สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 206 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเรียนเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากร มทร.ล้านนา ทุกพื้นที่

เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตของตนเองและผู้อื่น

ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

 

หัวข้อ: โรคจิตเวชที่น่ารู้สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากร

วันที่ 9 พ.ค. 65 เวลา 10.00 - 12.00 น. (ทาง Zoom)

วิทยากร คุณกัมพล ใหม่จันทร์ดี

ท่านที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยการ Scan QR CODE หรือคลิก

https://forms.office.com/r/VArRPAG6Wd

 

หัวข้อ: ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ

วันที่ 10 พ.ค. 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. (ทาง Zoom)

วิทยากร: ผศ.ดร. สมบัติ ตาปัญญา

นักจิตวิทยาคลินิกและนักจิตบำบัด

อาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรที่สนใจ สสามารถลงทะเบียนได้ทาง QR CODE

หรือคลิก https://forms.office.com/r/w6E7up8jdB

 

หัวข้อ: ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมทำร้ายตนเอง

วันที่ 11 พ.ค. 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. (ทาง Zoom)

วิทยากร: ผศ.ดร. สมบัติ สกุลพรรณ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต มช

และผู้อำนวยการสมาคมสะมาริตันส์เชียงใหม่

อาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ทาง QR CODE

หรือคลิก https://forms.office.com/r/2kG6B2j10s

 

หัวข้อ: หัวใจสู่การเข้าใจตนเองและผู้อื่น (Empathy)

พบกันวันที่ 12 พ.ค. 65 เวลา 10.00 - 12.00 น. ทาง Zoom นะคะ

คุณนรพันธ์ ทองเชื่อม

นักจิตวิทยา มีรักคลินิก

เข้าร่วมฟังได้โดยการ SCAN QR CODE

หรือคลิก https://forms.office.com/r/rmLT2wLR6Q

 

หัวข้อ: ภาวะหมดไฟในการทำงาน

วันที่ 12 พ.ค. 2565 เวลา 14.00 - 16.00 น. (ทาง Zoom)

วิทยากร: ผศ.ดร. ไชยันต์ สกุลศรีประเสริฐ

อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ามารถลงทะเบียนได้ทาง QR CODE หรือคลิก https://forms.office.com/r/Ef4vLfFu4T

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา